Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Program: Erasmus+

Projekt: Handbook for reluctant, struggling and poor readers

Ključna aktivnost: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Početak projekta: 1-09-2016

Kraj projekta: 31-08-2018

Broj projekta: 2016-1-HR01-KA201-022159

 

 

SAŽETAK PROJEKTA

Erasmus+ Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje usmjeren je prema raznorodnoj skupini čitatelja, učenika u dobi od 15 do 18 godina, kad ova populacija, kao što je otprije poznato, gubi svaki interes za čitanje. Izgrađen na smjernicama koje je postavio EU (HGHGL, 2012.), projekt nudi zaokružen, inovativan i cjelovit pristup problemu NLP čitatelja kroz svoje konačne rezultate: 1. Studija slučaja; 2. Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje (sadrži motivacijske tekstove sa smjernicama i aktivnostima za poticanje čitanja); 3. Inovativni kurikulum te 4. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike.

Projekt nudi pristup usredotočen na pojedinca, bitan za uspješno rješavanje problema čitanja ili, bolje rečeno, izbjegavajući ih u potpunosti kako bi se spriječio rastući jaz u srednjoškolskom obrazovanju.

U projektu Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje pismenost se smatra ključnim dijelom prava svakog čovjeka na obrazovanje. Pravo na pismenost u ovome se projektu prevodi u pravo na podršku: ni jedna osoba koja ima problema s pismenošću ne smije se sama boriti s tim problemom.

Imajući na umu da su posrnuli čitatelji raznorodna skupina pa jedna jedinstvena strategija podučavanja nije primjenjiva, ovaj projekt im nudi mješavinu nastavnih strategija, primjerenih razini njihove kompetencije, na način od kojeg oni mogu imati koristi.

Cilj je prepoznati potrebe neodlučnih, posrnulih i loših čitatelja, nastojeći pri tom poboljšati njihove čitalačke sposobnosti, pomažući im u jačanju samopouzdanja i vjere u svoje mogućnosti, kao i u prevladavanju nedostatka osobne motivacije. Njihovo čitanje ometaju prepreke koje oni sami ne mogu zaobići. Za to im treba pomoć kompetentnih osoba, ponajprije pomoć stručnih nastavnika.

Kako bi se ostvarili projektni ciljevi u Priručnik je ugrađena kompilacija privlačnih tekstova koji će pobuditi zanimanje neodlučnih, posrnulih i loših čitatelja. Primarni čimbenik pri odabiru materijala bila je usredotočenost na povećano zanimanje i uključivanje učenika u proces uspješnijeg svladavanja čitanja. Prepoznavanjem potrebe za pripremom jasnih uputa i obrazovne podrške u provedbi strategija za uspješnije čitanje, zajedno s psihološkom podrškom za boljom motivacijom i samopouzdanjem čitatelja, ponuđena kombinacija nastavnih strategija prilagođena je razini sposobnosti učenika na način od kojeg će oni sami imali najviše koristi. Metakognitivnim pristupima, kojima se učenicima predstavljaju alati za razumijevanje i analizu pisanih tekstova, predlaže se implementacija aktivnosti za podizanje motivacije, praktičnog iskustva i odgovarajućih metoda. Predložene aktivnosti omogućit će učeničku interakciju, potaknuti njihovu kreativnost i, u konačnici, pomoći im u prepoznavanju osnovnih koncepata motivacijskih tekstova. Kad učenici spoznaju da i sami sudjeluju u obrazovnom procesu i osjete posvećenost i samoodređenje, manje je izgledno da će odustati. Vjerojatnije je da će biti spremni nastaviti razvijati svoje vještine, čak i kad naiđu na poteškoće.

Uspješne strategije i praktičan rad na rješavanju problema s čitanjem rijetko su dio Kurikuluma. Novi i inovativni kurikulum osmišljen je kao dio ovog opsežnog paketa mjera. Njime je predložen model prijelaza, s kanonskog i akademskog modela obrazovanja, na ona područja koja se odnose na adolescentsku populaciju, a posebice na neodlučne, posrnule i loše čitatelje. Poseban naglasak stavlja se na čitanje iz zadovoljstva kao preduvjeta motivacije kod potencijalno nezainteresiranih učenika.

Između ostaloga, ovaj se projekt referira i na novonastalu rastuću prazninu na razini čitateljske pismenosti, a s kojom se Europa odnedavno bori. Kao jedan od ishoda projekta, razmatra se i pitanje čitateljske pismenosti u učenika migrantskog podrijetla. Projekt se suprotstavlja općeprihvaćenoj zabludi da je loša razina pismenosti problem koji su donijeli migranti, a ne djeca rođena i odgajana u europskim zemljama. Pri tome se zaboravlja da je većina djece i odraslih osoba s lošom pismenosti rođena i odrasla u zemljama u kojima žive te da govore jezikom nastave kao materinjskim. Procjena je da će do 2060. trećina stanovništva EU-a će imati barem jednog roditelja rođena izvan zemlje u kojoj žive. Čitateljska pismenost dakle, ima rastuću višejezičnu dimenziju.

Kroz predložene materijale za edukaciju nastavnika i smjernice za uspješno poticanje čitanja, namjera je ovog projekta pružiti pomoć nastavnicima srednjih škola, kao i svim zainteresiranim stranama uključenima u rad s NLP čitateljima, u usvajanju vještina potrebnih za odgovarajuću podršku ovoj učeničkoj populaciji.

Hrvatski i međunarodni partneri koji djeluju na ovom projektu tvore Savez znanja iz razloga povezanih s njihovom dugom preokupiranošću problemima pismenosti, adolescentskim čitateljima i primjenama novih tehnologija u okviru nastavnih procesa. Oni predstavljaju četiri europske zemlje: Italiju, Slovačku Republiku Češku i Hrvatsku.

Kolektivnim naporom partnera, vlada partnerskih zemalja, članova šire zajednice, roditelja i svih relevantnih dionika, projekt se usredotočio na stavljanje učinkovite strategije pismenosti u praksu. Slanjem snažne poruke u uho javnosti cilj mu je privući pozornost onih koji stvaraju obrazovne strategije i politike u zemljama sudionicama, ali i šire, na razini Europske unije.

Iskrena smo uverenja da će, u konačnici, materijali proizvedeni u okviru ovoga projekta pomoći svima koji sudjeluju u obrazovnim procesima, a naročito onima kojima su uistinu i namijenjeni: Neodlučnim, posrnulim i lošim čitateljima.

 

Jelena Crnek

 voditeljica Erasmus+ H4RSP projekta

Go to top